Firma ACT ZERO Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 425 000,00 PLN na realizację projektu nr POIR.02.03.05-30-0074/19, pn. „Podjęcie współpracy z projektantami przez przedsiębiorstwo ACT ZERO Sp. z o.o. prowadzącej do stworzenia 3 nowych projektów wzorniczych w postaci komiksu, gry planszowej oraz gry komputerowej o wspólnej nazwie "Ticket to Europe".
Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ACT ZERO Sp. z o.o. w oparciu o wysokiej klasy wzornictwo. Firma zamierza podjąć współpracę z projektantami prowadzącą do powstania nowych, złożonych projektów wzorniczych. Celem Projektu w szerszej skali jest ponadto stworzenie 'trendu' łączenia rozrywki z uświadamianiem poważnych problemów, z którymi zmagają się w dzisiejszych czasach społeczeństwa całego świata.
Całkowita wartość projektu: 615 000,00 PLN
Projekt jest współfinansowany w ramach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020"
European founds